Beroepsgoederenvervoer in Nederland

Onder het beroepsgoederenvervoer vallen heel veel typen van vervoer. Afhankelijk van wat naar welke bestemming moet worden vervoerd, kan de oplossing behoorlijk verschillen Goederen kunnen worden vervoerd via het water, door de lucht, over het spoor en over de weg. We beperken ons hier tot het goederenvervoer over de weg. Ook dat vervoer kan men weer in veel typen onderverdelen. Hebben we het over gassen, vloeistoffen of vaste goederen. Gaat het om gevaarlijk transport. Is het exceptioneel vervoer, waarvoor een speciale vergunning van de RDW is vereist. Moet er een ontheffing, bijvoorbeeld voor een landbouwvoertuig, worden aangevraagd. Moet er koeling plaatsvinden. Gaat het om containers of losse goederen. Gaat het om nationaal of internationaal vervoer. Betreft het regelmatig vervoer of is het slechts eenmalig. Transport & Lifting Twenthe denkt mee!

Regelgeving

Beroepsvervoerders van goederen hebben vergunningen nodig, afhankelijk van wat ze vervoeren en waarheen. We noemden al de speciale vergunning voor exceptioneel vervoer. Voor ieder land waar men naar toe gaat, moet men nagaan welke vergunningen zijn vereist. Op het vervoer van chemische stoffen zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) van toepassing. Meer specifiek voor het wegvervoer gelden de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Bedrijven

Omdat het beroepsgoederenvervoer zo veel omvattend is, moeten ook grote bedrijven zich beperken. We hebben het hier niet over verladers. Die kunnen een (veel) breder werkterrein hebben. Behalve dat beroepsvervoerders zich concentreren op een bepaalde economische sector, bijvoorbeeld de agrarische, chemische of voeding, kan men zich ook toeleggen op het gebruik van bepaalde voertuigen, zoals koelwagens, bepantserde voertuigen, diepladers, enzovoorts. Er zijn echter ook bedrijven die zich richten op maatwerk. Zoals Transport & Lifting Twenthe.

Maatwerk

Maatwerk wil zeggen dat men voor elke opdracht naar een bijpassende oplossing zoekt. De verplaatsing van een bulldozer gebeurt niet elke dag, maar is ook geen uitzondering. Maar echt unieke transporten vragen om unieke en soms creatieve oplossingen. Dat vereist een aanpak, die ten eerste bestaat uit het goed doorspreken met een opdrachtgever van wat er moet gebeuren. Vervolgens een plan uitwerken en presenteren aan de opdrachtgever. En tenslotte het plan uitvoeren. Dat betekent dat er mensen met de juiste expertise nodig zijn. Soms zijn samenwerkingen met andere bedrijven onontbeerlijk, waarbij de eindverantwoordelijkheid natuurlijk wel bij een bedrijf blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *